Hoàng Liễu

Mình là Liễu Nguyễn. Mình đã có 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phần mềm và công nghệ. Mình am hiểu về các kiến thức liên quan đến Facebook và Tiktok,...