Trần Long

Trần Long là người có 2 năm kinh nghiệm trong việc triển khai các chiến dịch Digital Marketing của nhiều tập đoàn lớn.