Báo Giá Sản Phẩm Phần Mềm MKT

Phần mềm MKT - Cung cấp giải pháp phần mềm Marketing đa kênh tự động. Bằng các phần mềm như: Phần mềm Facebook, Đăng tin Facebook, Nuôi nick Facebook, Quảng cáo Facebook, Phần mềm Zalo, Phần mềm Telegram, Phần mềm Instagram.

box mkt care

Bảng giá phần mềm MKT Care

Gói 1 năm
4.000.000 VND
Gói 2 Năm
7.000.000 VND
Gói Vĩnh Viễn
12.000.000 VND

Bảng giá phần mềm MKT Data

Gói 1 năm
2.000.000 VND
Gói 2 Năm
3.500.000 VND
Gói Vĩnh Viễn
7.000.000 VND

Bảng giá phần mềm MKT Post

Gói 1 năm
3.000.000 VND
Gói 2 Năm
5.000.000 VND
Gói Vĩnh Viễn
10.000.000 VND

Bảng giá phần mềm MKT Tube

Gói 1 năm
2.000.000 VND
Gói 2 Năm
3.000.000 VND
Gói Vĩnh Viễn
5.000.000 VND

Bảng giá phần mềm MKT Viral

Gói 1 năm
3.000.000 VND
Gói 2 Năm
5.000.000 VND
Gói Vĩnh Viễn
10.000.000 VND

Bảng giá phần mềm MKT Telegram

Gói 1 năm
3.000.000 VND
Gói 2 Năm
5.000.000 VND
Gói Vĩnh Viễn
10.000.000 VND

Bảng giá phần mềm MKT Insta

Gói 1 năm
3.000.000 VND
Gói 2 Năm
5.000.000 VND
Gói Vĩnh Viễn
10.000.000 VND
Báo giá phần mềm MKT
Đăng ký và dùng thử miễn phí
Scroll to Top
Đăng Ký Dùng Thử