Báo Giá Sản Phẩm Phần Mềm MKT

Phần mềm MKT - Cung cấp giải pháp phần mềm Marketing đa kênh tự động. Bằng các phần mềm như: Phần mềm Facebook, Đăng tin Facebook, Nuôi nick Facebook, Quảng cáo Facebook, Phần mềm Zalo, Phần mềm Telegram, Phần mềm Instagram.

Bảng giá phần mềm MKT Care

Gói 1 năm
4.000.000 VND
Gói 2 Năm
7.000.000 VND
Gói Vĩnh Viễn
12.000.000 VND

Bảng giá phần mềm MKT UID

Gói 1 năm
2.000.000 VND
Gói 2 Năm
3.500.000 VND
Gói Vĩnh Viễn
7.000.000 VND

Bảng giá phần mềm MKT Post

Gói 1 năm
3.000.000 VND
Gói 2 Năm
5.000.000 VND
Gói Vĩnh Viễn
10.000.000 VND

Bảng giá phần mềm MKT Tube

Gói 1 năm
2.000.000 VND
Gói 2 Năm
3.000.000 VND
Gói Vĩnh Viễn
5.000.000 VND

Bảng giá phần mềm MKT Viral

Gói 1 năm
3.000.000 VND
Gói 2 Năm
5.000.000 VND
Gói Vĩnh Viễn
10.000.000 VND

Bảng giá phần mềm MKT TikPro

Gói 1 năm
3.000.000 VND
Gói 2 Năm
5.000.000 VND
Gói Vĩnh Viễn
10.000.000 VND

Bảng giá phần mềm MKT Telegram

Gói 1 năm
3.000.000 VND
Gói 2 Năm
5.000.000 VND
Gói Vĩnh Viễn
10.000.000 VND

Bảng giá phần mềm MKT Insta

Gói 1 năm
3.000.000 VND
Gói 2 Năm
5.000.000 VND
Gói Vĩnh Viễn
10.000.000 VND

Bảng giá phần mềm MKT Page

Gói 1 năm
3.000.000 VND
Gói 2 Năm
5.000.000 VND
Gói Vĩnh Viễn
10.000.000 VND

Bảng giá phần mềm MKT Group

Gói 1 năm
3.000.000 VND
Gói 2 Năm
5.000.000 VND
Gói Vĩnh Viễn
10.000.000 VND

Bảng giá phần mềm MKT Twitter

Gói 1 năm
3.000.000 VND
Gói 2 Năm
5.000.000 VND
Gói Vĩnh Viễn
10.000.000 VND
Bảng giá Phần mềm MKT
Đăng ký và dùng thử miễn phí
Scroll to Top
Đăng Ký Dùng Thử