Quy Định Sử Dụng của Phần Mềm MKT

THÔNG BÁO

V/v: Nghiêm cấm hành vi sử dụng phần mềm MKT cho các mục đích phi pháp

 • Căn cứ vào Luật an ninh mạng 2018 số 24/2018/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2019;
 • Căn cứ vào Luật Dân sự nước CHXHCNVN số 33/2005/QH11 thông qua ngày 14 tháng 06 năm 2005 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2006;
 • Căn cứ theo nghị định 72/2013/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ ký ban hành về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng có hiệu lực từ 1/9/2013.

“PHẦN MỀM MKT”  XIN THÔNG BÁO 

Phần mềm MKT là các ứng dụng, công cụ phần mềm được phát triển để hỗ trợ các hoạt động kinh doanh, marketing Online theo đúng quy định, luật pháp nước Việt Nam. Giúp cho người Việt Nam tiết kiệm chi phí, tối ưu hiệu quả kinh doanh. Do đó chúng tôi nghiêm cấm hành vi sử dụng phần mềm MKT cho mục đích phi pháp, trái với quy định, pháp luật và luật pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng thời yêu cầu Quý khách hàng khi sử dụng phần mềm MKT phải tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành. 

Phần mềm MKT nghiêm cấm quý vị khách hàng về các hành động lạm dụng công cụ cho các mục đích sau:

 • Chống lại Nhà nước CHXHCN Việt Nam, gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.
 • Tuyên truyền chiến tranh khủng bố, gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo.
 • Nghiêm cấm sử dụng phần mềm để tấn công trực tuyến, bao gồm cả việc, châm biếm hoặc xâm phạm quyền riêng tư.
 • Tạo tin đồn hoặc nội dung gây hiểu lầm để thu hút sự chú ý.
 • Kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc.
 • Tiết lộ bí mật Nhà nước, bí mật quân sự, an ninh kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định.
 • Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân, tổ chức.
 • Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa dịch vụ bị cấm, truyền bá tác phẩm báo chí, văn học nghệ thuật xuất bản phẩm bị cấm.
 • Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích của tổ chức cá nhân.

Phần mềm MKT không chịu trách nhiệm về bất cứ trường hợp nào sử dụng phần mềm vào các hoạt động phi pháp, trái với quy định của pháp luật hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chúng tôi xin nhắc nhở Quý khách hàng về trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong việc sử dụng các phần mềm MKT, đồng thời kêu gọi sự hợp tác tích cực từ phía cộng đồng để duy trì một môi trường trực tuyến an toàn, lành mạnh và bảo mật.

Trân trọng,

Phần mềm MKT

Scroll to Top