Tin Nội Bộ

Phần mềm MKT tại "Ứng dụng Công nghệ AI trong Quản trị Doanh nghiệp"

Phần mềm MKT đồng hành Viện Quản trị và Công nghệ FSB – FPT tại “Ứng dụng Công nghệ AI trong Quản trị Doanh nghiệp”

Công nghệ AI đang thay đổi thế giới kinh doanh một cách chóng mặt. Để tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh …

Phần mềm MKT đồng hành Viện Quản trị và Công nghệ FSB – FPT tại “Ứng dụng Công nghệ AI trong Quản trị Doanh nghiệp” Chi tiết »

HỘI THẢO "ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ AI TRONG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP"

Phần mềm MKT đồng hành cùng diễn giả Hoàng Nam Tiến tại sự kiện “Ứng dụng Công nghệ AI trong Quản trị Doanh nghiệp”

Trong bối cảnh công nghệ 4.0 phát triển mạnh mẽ, trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành công cụ đắc lực, mang đến những …

Phần mềm MKT đồng hành cùng diễn giả Hoàng Nam Tiến tại sự kiện “Ứng dụng Công nghệ AI trong Quản trị Doanh nghiệp” Chi tiết »

Scroll to Top