Loyal customer là gì? Tầm quan trọng của loyal customer đối với doanh nghiệp

Khi bạn tìm kiếm “loyal customer” thì Google sẽ trả lại khoảng 95.400.000 kết quả. Điều này chứng tỏ đấy là một chủ đề “hot” …

Loyal customer là gì? Tầm quan trọng của loyal customer đối với doanh nghiệp Chi tiết »