MKT chia sẻ, đào tạo Digital Marketing thực chiến cho 300 nhân viên Dự án Dragon Ocean Đồ Sơn (Hải Phòng)

Chương trình đào tạo Digital Marketing thực chiến diễn ra ngày 31/8/2022 đã diễn ra tốt đẹp. Tổ chức chia sẻ cho 300 nhân viên …

MKT chia sẻ, đào tạo Digital Marketing thực chiến cho 300 nhân viên Dự án Dragon Ocean Đồ Sơn (Hải Phòng) Chi tiết »