Sự khác biệt giữa OKR và KPI là gì? Doanh nghiệp nên lựa chọn chỉ tiêu đo lường nào?

OKR và KPI đang là 2 chỉ tiêu đo lường được sử dụng nhiều nhất trong các doanh nghiệp hiện nay. Đều mang lại hiệu …

Sự khác biệt giữa OKR và KPI là gì? Doanh nghiệp nên lựa chọn chỉ tiêu đo lường nào? Chi tiết »