Tại sao telegram không gửi được tin nhắn cho người lạ?

Telegram không gửi được tin nhắn cho người lạ gây ảnh hưởng trực tiếp tới việc kết nối khách hàng, kinh doanh online trên nền …

Tại sao telegram không gửi được tin nhắn cho người lạ? Chi tiết »