Facebook lookalike audience là gì? Cách tạo lookalike audience hiệu quả

Lookalike audience là gì? Tính năng này đóng vai trò gì trong Facebook ads và có cơ chế hoạt động như thế nào? Cách tạo …

Facebook lookalike audience là gì? Cách tạo lookalike audience hiệu quả Chi tiết »