Custom Audience là gì? 6 Cách tạo đối tượng tùy chỉnh Facebook A-Z

Một quảng cáo tốt sẽ thất bại nếu không nhắm mục tiêu đúng đối tượng. Custom Audience sẽ cho phép bạn nhắm đúng mục tiêu …

Custom Audience là gì? 6 Cách tạo đối tượng tùy chỉnh Facebook A-Z Chi tiết »