Sales 4.0 xu hướng thời đại “ chuyển đổi số”

Sau đại dịch, kinh tế khủng hoảng khách hàng bắt đầu khó tính, các hoạt động Marketing cần đa kênh hơn và dịch chuyển từ …

Sales 4.0 xu hướng thời đại “ chuyển đổi số” Chi tiết »