Không online nhưng nick Facebook vẫn sáng? Nguyên nhân do đâu?

Trong quá trình sử dụng Facebook hằng ngày, đôi khi bạn bắt gặp tình trạng không online nhưng nick Facebook vẫn sáng. Nguyên nhân của …

Không online nhưng nick Facebook vẫn sáng? Nguyên nhân do đâu? Chi tiết »