Kpi và target khác nhau như thế nào? Giải đáp

Bên cạnh OKR thì KPI và Target cũng là 2 chỉ tiêu thường xuyên bị nhầm lẫn trong quá trình thực hiện mục tiêu. Vậy …

Kpi và target khác nhau như thế nào? Giải đáp Chi tiết »