Giữ chân khách hàng cũ hay tìm kiếm khách hàng mới? Phương pháp nào hiệu quả?

Số lượng khách hàng mà một doanh nghiệp sở hữu quyết định đến thành công và doanh số của tổ chức đó. Đơn giản, khách …

Giữ chân khách hàng cũ hay tìm kiếm khách hàng mới? Phương pháp nào hiệu quả? Chi tiết »