Đặng Minh Tiến

Chuyên gia, Speaker Đặng Minh Tiến - Co-Founder Vi Coaching là một chuyên gia đào tạo Sales 4.0 thực chiến với nhiều năm kinh nghiệm. Hơn 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phần mềm Marketing Online. Đã hỗ trợ nhiều cá nhân, doanh nghiệp đột phá về doanh số kinh doanh online. Tư vấn và hỗ trợ rất nhiều cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp xây dựng và Ứng dụng Công nghệ phần mềm vào hệ thống Marketing 0 đồng. Xây dựng đội Sales thực chiến cho các đối tác như Phần mềm MKT, ViTech Group, CTM Company, Cổng Xếp CPG, dự án Dragon Ocean Đồi Rồng,...

Đặng Minh Tiến
Scroll to Top